Rechtbank Den Haag 22 maart 2024 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 19 maart 2024 Hoge Raad 8 maart 2024 Rechtbank Oost-Brabant 6 maart 2024 Rechtbank Gelderland 6 maart 2024 Bekijk alles
ECLI:NL:HR:2023:1531 Hoge Raad 10 november 2023

ECLI:NL:HR:2023:1531

Datum: 10-11-2023

Onderwerp: Vergeten testament

Overige onderwerpen: Ontervende huwelijkse voorwaarden, Uitleg en de toekomst

Rechtsgebiedenregister: Erfrecht, Personen- en familierecht

Vindplaats: Avdr.nl, LegalFlix


Erfrecht. Uitleg testament. Erflater heeft in 2006 toenmalige echtgenote tot enig erfgenaam benoemd en subsidiair zijn broer. Nadien is erflater hertrouwd en heeft hij kinderen gekregen. Na overlijden van erflater vordert zijn weduwe verklaring voor recht dat broer van erflater geen rechten kan ontlenen aan testament. Rechtbank wijst toe, hof wijst af. Onjuiste toepassing art. 4:46 BW? HR 11 oktober 2013, ECLI:NL:HR:2013:911. Vaststelling van verhoudingen die erflater met uiterste wil kennelijk wenst te regelen. Motiveringsklachten.

Ga naar uitspraak
Spreker(s)

mr. Koert Boshouwers

advocaat Lanen en Standhardt Advocaten

mr. Lucienne van der Geld

directeur Netwerk notarissen raadsheer plaatsvervanger Gerechtshof Den Haag docent Radboud Universiteit Nijmegen notarieel recht