Hoge Raad 11 december 2009

ECLI:NL:HR:2009:BJ9069

Datum: 11-12-2009

Uitspraak naam: Van Hoof Electra

Onderwerp(en): Overzicht uitspraken: Switch

Rechtsgebiedenregister: Arbeidsrecht

Arbeidsrecht. Ontbinding arbeidsovereenkomst op grond van art. 7:685 BW na opzegging is mogelijk, maar die ontbinding zal slechts effect (kunnen) hebben voor de nog resterende looptijd van de arbeidsovereenkomst, dus tot datum waartegen is opgezegd; consequenties daarvan voor toewijsbaarheid verzoek ontbinding en ontbindingsvergoeding ex art. 7:685 lid 8 BW. Misbruik van bevoegdheid door tweede opzegging die uitsluitend ten doel had om door werknemer aangevangen ontbindingsprocedure te blokkeren.

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: