Hoge Raad 12 februari 1999

ECLI:NL:HR:1999:ZC2846

Datum: 12-02-1999

Onderwerp(en): De notaris ten overstaan van wie de verdeling van de nalatenschap of ontbonden huwelijksgemeenschap plaats vindt

Spreker(s)

mr.-A.N.-Labohm-image.jpg
mr. A.N. Labohm

senior raadsheer Hof Den Haag

Bekijk profiel
prof-v2.-mr.-A.H.N.-Stollenwerck-image.jpg
prof. mr. A.H.N. Stollenwerck

Em. Bijzonderhoogleraar VU Amsterdam, raadsheer Gerechtshof Den Haag

Bekijk profiel