Hoge Raad 12 juli 2019

ECLI:NL:HR:2019:1202

Datum: 12-07-2019

Onderwerp(en): Consequentie van oraliteit:onmiddellijkheid

Rechtsgebiedenregister: Verbintenissenrecht, Burgerlijk procesrecht

Procesrecht. Wet Bopz. Toetsing na cassatie en verwijzing van verzoek om machtiging: ex tunc of ex nunc? Kan machtiging ook worden verleend na verstrijken geldigheidsduur? Enkelvoudig horen en meervoudig beslissen: toepasselijkheid regels HR 22 december 2017, ECLI:NL:HR:2017:3264 en 3259. Bijstelling van HR 9 december 1994, ECLI:NL:HR:1994:ZC1580. Mogelijkheid om ter zitting afstand te doen van meervoudige behandeling.

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: