Hoge Raad 12 oktober 2018

ECLI:NL:HR:2018:1902

Datum: 12-10-2018

Onderwerp(en): Grenzen rechtsstrijd

Rechtsgebiedenregister: Burgerlijk procesrecht

Wetsartikelen: Art. 6:89 BW, Art. 6:101 BW, Art. 24 Rv., Art. 248 lid 2 BW

Spreker(s)

Margreet-Ahsmann.jpg
prof. mr. Margreet Ahsmann

emeritus hoogleraar rechtspleging Leiden

Bekijk profiel
Daan-Asser.jpg
prof. mr. Daan Asser

emeritus hoogleraar Universiteit Leiden

Bekijk profiel

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: