Hoge Raad 13 december 2019

ECLI:NL:HR:2019:1972

Datum: 13-12-2019

Onderwerp(en): Annotatie: 13 december 2019 | Ongevraagde levering van drinkwater

Rechtsgebiedenregister: Verbintenissenrecht, Ondernemingsrecht, Transport- en handelsrecht, Financieel recht, Cassatie

Contractenrecht; consumentenrecht. Vervolg van HR 8 november 2019, ECLI:NL:HR:2019:1730. Is tussen consument en drinkwaterbedrijf een overeenkomst tot stand gekomen of is sprake van ongevraagde levering van drinkwater? Art. 7:7 lid 2 BW (oud en nieuw). Uitleg van Richtlijn 97/7/EG (koop op afstand), Richtlijn 2005/29/EG (oneerlijke handelspraktijken) en Richtlijn 2011/83/EU (consumentenrechten). Hoge Raad stelt prejudiciële vragen aan HvJEU.

Spreker(s)

mr.-Toine-de-Bie.jpg
mr. Toine de Bie

senior raadsheer Gerechtshof Amsterdam, docent Universiteit van Amsterdam

Bekijk profiel
mr.-Arjan-van-den-Steenhoven.jpg
mr. Arjan van den Steenhoven

advocaat Salomons Beelaerts Advocaten

Bekijk profiel
mr.-Jos-Zevenberg-DOEK-01.jpeg
mr. Jos Zevenberg

partner AantjesZevenberg Advocaten

Bekijk profiel