Rechtbank Amsterdam 10 juli 2024 Hoge Raad 26 april 2024 Hoge Raad 26 april 2024 Rechtbank Amsterdam 23 april 2024 Parket bij de Hoge Raad 17 april 2024 Bekijk alles
ECLI:NL:HR:2020:1787 Hoge Raad 13 november 2020

ECLI:NL:HR:2020:1787

Datum: 13-11-2020

Onderwerp: Stellen en bewijzen

Overige onderwerpen: Wettelijke rente

Rechtsgebiedenregister: Huurrecht, Verbintenissenrecht, Burgerlijk procesrecht, Arbeidsrecht

Vindplaats: Avdr.nl

Aansprakelijkheidsrecht. Procesrecht. Hebben curatoren van failliete aluminiumproducent misbruik gemaakt van termijnstelling uitoefening pandrecht (art. 58 Fw)? Onrechtmatige daad. Causaal verband. Miskenning gezag van gewijsde? Aanvulling feitelijke grondslag? Ingangsdatum wettelijke rente. Hoge Raad doet de zaak zelf af. Samenhang met zaak 19/00234 en 19/00263.

Ga naar uitspraak
Spreker(s)

prof. mr. Gert van Rijssen

raadsheer Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden bijzonder hoogleraar rechtspraak Radboud Universiteit Nijmegen

mr. dr. Hendrik Wammes

raadsheer Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden gastdocent burgerlijk recht Radboud Universiteit, lid geschillencommissie Kifid