Hoge Raad 13 oktober 2017

ECLI:NL:HR:2017:2615

Datum: 13-10-2017

Onderwerp(en): Beroep onvoorziene omstandigheid gegrond?

Rechtsgebiedenregister: Verbintenissenrecht

Wetsartikelen: Art. 6:258 BW

Overeenkomstenrecht. Projectontwikkelaar vordert schadevergoeding van gemeente omdat overeengekomen woningbouwproject door gemeente wordt afgeblazen wegens bevolkingskrimp. Beroep van gemeente op onvoorziene omstandigheid (art. 6:258 BW) gegrond?

Spreker(s)

mr-v2.-ROUNDEL.jpg
mr. dr. Luuk Reurich

raadsheer plaatsvervanger Gerechtshof Den Haag, rechter plaatsvervanger Rechtbank Noord-Holland

Bekijk profiel