ECLI:NL:HR:2017:2615

Datum: 13-10-2017

Onderwerp: Beroep onvoorziene omstandigheid gegrond?

Rechtsgebiedenregister: Verbintenissenrecht

Wetsartikelen: Art. 6:258 BW

Vindplaats: Extern

Overeenkomstenrecht. Projectontwikkelaar vordert schadevergoeding van gemeente omdat overeengekomen woningbouwproject door gemeente wordt afgeblazen wegens bevolkingskrimp. Beroep van gemeente op onvoorziene omstandigheid (art. 6:258 BW) gegrond?

Ga naar uitspraak