Caribische zaak. Contractenrecht. Wettelijke rente borgtocht, art. 7:856 lid 1 BW (Sint Maarten). Verzuim ingetreden door inleidend verzoekschrift? Ingebrekestelling door aansprakelijkstelling, art. 6:82 lid 2 BW (Sint Maarten).

Spreker(s)

mr.-Toine-de-Bie.jpg
mr. Toine de Bie

senior raadsheer Gerechtshof Amsterdam, docent Universiteit van Amsterdam

Bekijk profiel

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: