Hoge Raad 15 maart 2019

ECLI:NL:HR:2019:376

Datum: 15-03-2019

Onderwerp(en): Smartengeld

Rechtsgebiedenregister: Verbintenissenrecht, Ondernemingsrecht, Transport- en handelsrecht, Financieel recht, ICT-recht, Letselschaderecht, Arbeidsrecht, Slachtofferrecht

Wetsartikelen: Art. 81 lid 1 RO, Art. 6:106 lid 1 BW, Art. 68 lid 7 Penitentiaire beginselenwet, Art. 68 lid 7 Pbw, Art. 73 lid 4 Pbw, Art. 3, 5 en 6 EVRM

Onrechtmatige daad vanwege te zwaar detentieregime. Vergoeding van immateriële schade op grond van art. 6:106 lid 1, aanhef en onder b, BW. Aantasting in de persoon op andere wijze? Leidt enkele schending van fundamenteel recht tot schadeplichtigheid? Tegemoetkoming op grond van art. 68 lid 7 Penitentiaire beginselenwet.

Spreker(s)

mr.-Toine-de-Bie.jpg
mr. Toine de Bie

senior raadsheer Gerechtshof Amsterdam, docent Universiteit van Amsterdam

Bekijk profiel
prof.-mr.-Anne-Keirse.jpg
prof. mr. Anne Keirse

raadsheer Gerechtshof Amsterdam, hoogleraar burgerlijk recht Universiteit Utrecht

Bekijk profiel
prof.mr.-Fokko-Oldenhuis.jpg
prof. mr. Fokko Oldenhuis

universitair hoofddocent Rijksuniversiteit Groningen, de vakgroep Privaatrecht en Notarieel Recht Rijksuniversiteit Groningen, tevens bijzonder hoogleraar Religie en Recht

Bekijk profiel
mr.-Robbert-Santifort.jpg
mr. Robbert Santifort

advocaat Eversheds Sutherland

Bekijk profiel
mr.-John-van-der-Wouden.jpg
mr. John van der Wouden

advocaat Maarten Tromp advocaten

Bekijk profiel

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: