Hoge Raad 15 maart 2019

ECLI:NL:HR:2019:376

Datum: 15-03-2019

Onderwerp(en): Onrechtmatige daad

Rechtsgebiedenregister: Verbintenissenrecht, ICT-recht, Letselschaderecht, Arbeidsrecht

Wetsartikelen: Art. 81 lid 1 RO, Art. 6:106 lid 1 BW, Art. 68 lid 7 Penitentiaire beginselenwet, Art. 68 lid 7 Pbw, Art. 73 lid 4 Pbw, Art. 3, 5 en 6 EVRM

Onrechtmatige daad vanwege te zwaar detentieregime. Vergoeding van immateriële schade op grond van art. 6:106 lid 1, aanhef en onder b, BW. Aantasting in de persoon op andere wijze? Leidt enkele schending van fundamenteel recht tot schadeplichtigheid? Tegemoetkoming op grond van art. 68 lid 7 Penitentiaire beginselenwet.

Spreker(s)

mr.-Olaf-van-Haperen.jpg
mr. Olaf van Haperen

advocaat/partner Eversheds Sutherland

Bekijk profiel
Luuk-Reurich.jpg
mr. dr. Luuk Reurich

raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag en rechter-plaatsvervanger Rechtbank Noord-Holland

Bekijk profiel
2020-12-16-11_47_58-Marijn-Rooke-Associate-Eversheds-Sutherland.png
mr. Marijn Rooke

advocaat Eversheds Sutherland

Bekijk profiel

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: