Hoge Raad 15 mei 2020

ECLI:NL:HR:2020:885

Datum: 15-05-2020

Onderwerp(en): Art. 1:96 BW

Rechtsgebiedenregister: Erfrecht, Personen- en familierecht

IPR. Huwelijksvermogensrecht. Vordering Ontvanger tot verhaal belastingschulden echtgenoot op goederen huwelijksgemeenschap. Gevolgen toepassing Roemeens huwelijksvermogensrecht kennelijk onverenigbaar met de openbare orde (art. 10:6 BW)?