Hoge Raad 17 juli 2020

ECLI:NL:HR:2020:1308

Datum: 17-07-2020

Onderwerp(en): Verzwaarde motiveringsplicht

Rechtsgebiedenregister: Huurrecht, Verbintenissenrecht, Ondernemingsrecht, Transport- en handelsrecht, Financieel recht, Burgerlijk procesrecht, Arbeidsrecht

Procesrecht. Beroepsaansprakelijkheid advocaat. Vordering tot schadevergoeding wegens tekortkoming. Verdeling stelplicht en bewijslast ten aanzien van causaal verband; art. 150 Rv. Te hoge eisen gesteld aan stel- en motiveringsplicht bij beroep op schadebeperkingsplicht?

Spreker(s)

mr.-Toine-de-Bie.jpg
mr. Toine de Bie

senior raadsheer Gerechtshof Amsterdam docent Universiteit van Amsterdam

Bekijk profiel

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: