Hoge Raad 17 juni 2022

ECLI:NL:HR:2022:867

Datum: 17-06-2022

Onderwerp(en): De werking van art. 139 Rv in hoger beroep

Procesrecht. Koop- en aannemingsovereenkomsten. Vordering jegens 14 kopers tot terugbetaling bedrag getrokken bankgarantie. Afwijzing jegens in hoger beroep verschenen kopers wegens ontbreken vorderingsgerechtigdheid eisende partij; toewijzing jegens koper die in eerste aanleg wel, maar in hoger beroep niet is verschenen. Art. 139 Rv in hoger beroep; devolutieve werking.

AvdR-TV (1)