Hoge Raad 17 maart 2017

ECLI:NL:HR:2017:459

Datum: 17-03-2017

Onderwerp(en): Rolverdeling tussen rechter en partijen

Rechtsgebiedenregister: Verbintenissenrecht, Burgerlijk procesrecht

Wetsartikelen: Art. 81 lid 1 RO, Art. 6:52 BW, Art. 6:136 BW, Art. 6:52 lid 2 BW

Verbintenissenrecht, procesrecht. Aannemingsovereenkomst. Is aannemer aansprakelijk voor lekkende kelder? Bewijslastverdeling; bevrijdend verweer? Opschorting, art. 6:52 BW. Verrekening; tegenvordering niet eenvoudig vast te stellen (art. 6:136 BW)?

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: