Hoge Raad 19-06-2020

ECLI:NL:HR:2020:1089

Datum: 19-06-2020

Onderwerp(en): Crisismaatregel

Rechtsgebiedenregister: Psychiatrisch patiëntenrecht

Wvggz. Voortzetting crisismaatregel (art. 7:8 Wvggz). Recht op rechtsbijstand; mondelinge behandeling buiten aanwezigheid advocaat. Klachten over niet mededelen aan betrokkene van de zakelijke inhoud van door artsen aan rechter verstrekte inlichtingen en het niet in de gelegenheid stellen van betrokkene en zijn advocaat om hun zienswijze kenbaar te maken (art. 7:8 lid 2 in verbinding met art. 6:1 leden 7 en 8 Wvggz).

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: