Hoge Raad 19 april 2019

ECLI:NL:PHR:2019:146

Datum: 19-04-2019

Onderwerp(en): Draagplicht echtgenoot voor schulden andere echtgenoot

Rechtsgebiedenregister: Personen- en familierecht

Wetsartikelen: Art. 1:100 BW

Huwelijksvermogensrecht. Verdeling gemeenschap; draagplicht echtgenoot voor schulden andere echtgenoot (art. 1:100 lid 2 BW en art. 1:100 lid 1 (oud) BW). Mogelijkheid tot afwijking van draagplichtigheid voor gelijke delen. Overgangsrecht; vraag of moment van ontbinding of moment van verdeling bepalend is voor toepasselijkheid Wet van 24 april 2017, Stb. 2017, 177.