Hoge Raad 19 februari 2016

ECLI:NL:HR:2016:288

Datum: 19-02-2016

Onderwerp(en): Verzwaarde motiveringsplicht

Rechtsgebiedenregister: Erfrecht, Verbintenissenrecht, Burgerlijk procesrecht, Personen- en familierecht, Arbeidsrecht

Wetsartikelen: Art. 81 lid 1 RO, Art.4:82 BW, Art. 43 lid 1, Art 4:82 BW

Beroepsaansprakelijkheid notaris. Informatieplicht notaris t.a.v. mogelijkheid niet-opeisbaarheidsclausule in testament op te nemen (art. 4:82 BW). Rol verslaglegging notaris i.v.m. stelplicht nakoming informatieplicht.

Spreker(s)

Daan-Asser.jpg
prof. mr. Daan Asser

emeritus hoogleraar Universiteit Leiden

Bekijk profiel
Tjalle-Hidma.jpg
mr. Tjalle Hidma

senior rechter Rechtbank Noord-Nederland oud-hoogleraar Notarieel recht Rijksuniversiteit Groningen oud-bewerker van het deel Bewijs in de Pitlo-serie

Bekijk profiel

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: