Hoge Raad 19 juli 2019

ECLI:NL:HR:2019:1279

Datum: 19-07-2019

Onderwerp(en): De Ondernemingskamer

Rechtsgebiedenregister: Ondernemingsrecht, Insolventierecht

Wetsartikelen: Art. 31 Rv.

Ondernemingsrecht. Enquêterecht. Procesrecht. Ondernemingskamer stelt wanbeleid vast van naamloze vennootschap en stelt vast wie daarvoor verantwoordelijk zijn. Klachten dat een niet-verschenen belanghebbende niet deugdelijk is opgeroepen en dat de ondernemingskamer bij verbetering van de beschikking in haar verbeteringsbeschikking buiten het toepassingsgebied van art. 31 Rv is getreden. Beginsel van hoor en wederhoor. Gevolgen van vernietiging beschikking.

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: