Wvggz. Beroep tegen crisismaatregel (art. 7:6 Wvggz). Wie is procespartij in beroep tegen crisismaatregel? Ontvankelijkheid cassatieberoep. Toelaatbaarheid nieuwe crisismaatregel met aanvullende vormen van verplichte zorg tijdens de geldigheidsduur van de machtiging tot voortzetting van eerdere crisismaatregel. Tast niet-nakoming door de burgemeester van de verplichting van art. 7:2 lid 3 Wvggz (bijstand advocaat binnen 24 uur) en van art. 7:2 lid 2 Wvggz (verzending afschrift van crisismaatregel en medische verklaring aan de betrokkene) de rechtmatigheid van de crisismaatregel aan? Samenhang met 20/01484.

Spreker(s)

Peter-de-Beer.jpg
mr. drs. Peter de Beer

senior rechter Rechtbank Zeeland-West-Brabant

Bekijk profiel
Roundel-1.jpg
mr. Rob Keurentjes

senior rechter Rechtbank Noord-Nederland, privaatrecht/strafrecht

Bekijk profiel

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: