Hoge Raad 20 december 2013

ECLI:NL:HR:2013:2098

Datum: 20-12-2013

Onderwerp(en): Levert kwijtingsclausule in notariële akte afstand van recht op?

Rechtsgebiedenregister: Verbintenissenrecht, Transport- en handelsrecht, Verzekeringsrecht, Vastgoedrecht

Kavelruilovereenkomst. Koopprijs abusievelijk niet betaald. Uitleg kwijtingsbeding in leveringsakte met betrekking tot wederzijdse verplichtingen. Hoge Raad doet zelf de zaak af.

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: