Hoge Raad 20 januari 2012

ECLI:NL:HR:2012:BU3162

Datum: 20-01-2012

Uitspraak naam: Agfa / Foto Noort

Onderwerp(en): Samenhangende overeenkomsten

Rechtsgebiedenregister: Verbintenissenrecht

Overeenkomstenrecht. Oordeel hof dat, gelet op nauwe feitelijk-economische samenhang, tekortkoming in huurkoopovereenkomst naar redelijkheid en billijkheid ontbinding financieringsovereenkomst rechtvaardigt, ook al is ontbinding huurkoopovereenkomst niet uitdrukkelijk mede gevorderd, niet onjuist. Bedoelde samenhang alleen van belang voor antwoord op vraag of tekortkoming onder huurkoopovereenkomst gevolgen heeft voor gebondenheid onder financieringsovereenkomst.

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: