Hoge Raad 21 april 2006

ECLI:NL:HR:2006:AU8938

Datum: 21-04-2006

Onderwerp(en): Vergoedingsrechten bij de eenvoudige gemeenschap

Rechtsgebiedenregister: Erfrecht, Personen- en familierecht

Geschil tussen ex-echtelieden over verdeling van hun gemeenschap van vruchten en inkomsten; toepassing van art. 3:166 BW, meerwaarde van de gezamenlijk in eigendom verkregen woning, verdeling naar evenredigheid van aandeel in de gemeenschap en niet van hetgeen ten behoeve van de verkrijging is besteed uit privé-vermogen.

Spreker(s)

prof.-dr.-Freek-Schols.jpg
prof. mr. Freek Schols

hoogleraar Radboud Universiteit

Bekijk profiel