Hoge Raad 21 februari 2020

ECLI:NL:HR:2020:319

Datum: 21-02-2020

Onderwerp(en): Grenzen van de rechtsstrijd in appèl

Rechtsgebiedenregister: Verbintenissenrecht, Cassatie

Appelprocesrecht; devolutieve werking. Rechtspersonenrecht; vordering tot vernietiging van besluit tot statutenwijziging wegens strijd met eisen van redelijkheid en billijkheid (art. 2:15 lid 1, onder b, BW). In eerste aanleg bij wijze van verweer gedaan beroep op art. 3:53 lid 2 BW (geheel of gedeeltelijk werking aan vernietiging ontzeggen).

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: