Hoge Raad 22 januari 2010

ECLI:NL:HR:2010:BK3066

Datum: 22-01-2010

Onderwerp(en): Aanvulling rechtsgronden

Rechtsgebiedenregister: Burgerlijk procesrecht

Wetsartikelen: Art. 24 Rv., Art. 25 Rv.

Geschil over (uitsluiting en korting) uitkering in jaren '80 ingevolge destijds geldende Rijksgroepsregeling werkloze werknemers/Algemene Bijstandswet. Ambtshalve toepassing ex art. 25 Rv.