Hoge Raad 15 maart 2024 Hoge Raad 8 maart 2024 Hoge Raad 29 september 2023 Gerechtshof Amsterdam 26 september 2023 Rechtbank Gelderland 6 september 2023 Bekijk alles
ECLI:NL:HR:2010:BN5665 Hoge Raad 22 oktober 2010

ECLI:NL:HR:2010:BN5665

Datum: 22-10-2010

Onderwerp: Uitleg

Rechtsgebiedenregister: Verbintenissenrecht

Vindplaats: Extern

Effectenrecht. Schade als gevolg van door Observer van de beurs niet doorgehaalde transacties, verricht op basis van een vergissing van aanbieder bij invoering van ‘future-spreads’ in elektronisch handelssysteem optiebeurs. Algemeen Reglement AEX en ‘Listing and Trading rules for Screentrading’ geen recht in de zin van art. 79 RO. Onbegrijpelijke uitleg art. 13 Tradingrules door te oordelen dat Observer gehouden was tot doorhaling transactie. Dit artikel verschaft Observer een algemene, discretionaire bevoegdheid maatregelen te nemen met het oog op de verzekering van een ‘fair and orderly market’, waaronder de bevoegdheid transacties door te halen. Dit strookt met de onmiskenbare strekking van deze bepaling de Observer als toezichthouder op de desbetreffende markt als geheel een marge van beleidsvrijheid te laten die maatregelen te treffen die hij met het oog op een behoorlijk verloop van de optiebeurs noodzakelijk acht. Geen onmiskenbare vergissing. Oordeel dat beroep op art. 13 Tradingrules naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is, is onvoldoende gemotiveerd. Kopers van futures en beurs hoofdelijk aansprakelijk. Eiser kan ieder van hen tot vergoeding van schade aanspreken.

Ga naar uitspraak