Hoge Raad 24 april 2020

ECLI:NL:HR:2020:803

Datum: 24-04-2020

Onderwerp(en): Nietigheid exploot

Rechtsgebiedenregister: Verbintenissenrecht, Cassatie

Wetsartikelen: Art. 121 lid 3 Rv.

Cassatieprocesrecht. Exploot van oproepingsbericht betekend aan onjuist adres. Nietigheid exploot. Art. 121 lid 3 Rv. Weigering verstek.