Hoge Raad 24 februari 2012

ECLI:NL:HR:2012:BV0472

Datum: 24-02-2012

Onderwerp(en): Ambtshalve aanvulling van rechtsgronden

Rechtsgebiedenregister: Burgerlijk procesrecht

Wetsartikelen: Art. 6:103 BW

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: