Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz). Zorgmachtiging. Kan ambulante verplichte zorg gecombineerd worden met voorwaardelijke verplichte zorg bestaande in opname in een accommodatie? Is nieuwe medische verklaring vereist als de zorgverantwoordelijke tijdens de geldigheidsduur van de zorgmachtiging besluit betrokkene te doen opnemen in een accomodatie?

Spreker(s)

Roundel-1.jpg
mr. Rob Keurentjes

senior rechter Rechtbank Noord-Nederland, privaatrecht/strafrecht

Bekijk profiel

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: