Hoge Raad 25 januari 2013

ECLI:NL:HR:2013:BY1071

Datum: 25-01-2013

Onderwerp(en): De kale verklaring voor recht en de verhouding schadestaat | hoofdprocedure

Rechtsgebiedenregister: Verbintenissenrecht, Ondernemingsrecht, Letselschaderecht

Schadestaatprocedure, nieuwe schadeposten, art. 615 Rv. Vaststelling grondslag schadevergoedingsverplichting in hoofdprocedure (HR 16 mei 2008, LJN BD1674, NJ 2008/285). Stuiting verjaring ter zake van eerder opgetreden schadeposten.

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: