Hoge Raad 25 november 2016

ECLI:NL:HR:2016:2704

Datum: 25-11-2016

Onderwerp(en): De ontvangsttheorie

Rechtsgebiedenregister: Verbintenissenrecht, Verzekeringsrecht

Prejudiciële vraag (art. 392 Rv). Vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten, veertiendagenbrief (art. 6:96 lid 6 BW). Aanvang veertiendagentermijn. Stelplicht en bewijslast. Gevolgen van onjuiste vermelding van de termijn. Rol van de rechter; verstek en tegenspraak. Gevolgen van gedeeltelijke betaling.

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: