Hoge Raad 25 september 2020

ECLI:NL:HR:2020:1499

Datum: 25-09-2020

Onderwerp(en): Timeshare vs koop breekt geen huur

Rechtsgebiedenregister: Verbintenissenrecht

Caribische zaak. Huurrecht. Concordantiebeginsel. Timeshare-overeenkomsten. Is art. 7:226 BWSM ("koop breekt geen huur") ook van toepassing wanneer sprake is van eigendomsoverdracht door een ander dan de verhuurder? Anticipatie mogelijk op Ontwerp Timeshare Ordinance? Is de verkrijger die niet de verhuurder is, gehouden de gebruiksrechten van de timeshare-nemers te eerbiedigen?