Hoge Raad 29 april 2016

ECLI:NL:HR:2016:765

Datum: 29-04-2016

Onderwerp(en): Bepaalbaarheid

Rechtsgebiedenregister: Verbintenissenrecht

Gemeentelijke erfpacht Amsterdam. Aanbod gemeente voor canon nieuw erfpachttijdvak. Is voldaan aan bepaalbaarheidsvereiste (art. 6:227 BW)?

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: