Parket bij de Hoge Raad 26 januari 2024 Parket bij de Hoge Raad 12 januari 2024 Hoge Raad 12 januari 2024 Hoge Raad 22 december 2023 Hoge Raad 22 december 2023 Bekijk alles
ECLI:NL:HR:2007:AZ4850 Hoge Raad 29 juni 2007

ECLI:NL:HR:2007:AZ4850

Datum: 29-06-2007

Onderwerp: Afwijken van aanvullend recht bij de ontbinding van een huurovereenkomst

Overige onderwerpen: Ontbinding op grond van tekortkomig

Rechtsgebiedenregister: Verbintenissenrecht, Ondernemingsrecht, Transport- en handelsrecht, Burgerlijk procesrecht

Vindplaats: Avdr.nl

Koop; non-conformiteit. Rechtsverwerking koper van recht op ontbinding en schadevergoeding door te laat te protesteren over de gebreken aan gekochte die na de herstelwerkzaamheden nog steeds aanwezig waren?; klachtplicht koper, toepasselijkheid van de termijn als bedoeld in art. 7:23 lid 1 BW; verklaring ex art. 6:265 en 7:23 BW in geval van een in de procedure opgekomen nieuw gebrek.

Ga naar uitspraak
Spreker(s)

mr. Toine de Bie

senior raadsheer Gerechtshof Amsterdam docent Universiteit van Amsterdam

mr. dr. Hendrik Wammes

raadsheer Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden gastdocent burgerlijk recht Radboud Universiteit, lid geschillencommissie Kifid