Hoge Raad 29 mei 2020

ECLI:NL:HR:2020:990

Datum: 29-05-2020

Onderwerp(en): BOF

Rechtsgebiedenregister: Erfrecht

Art. 35d, lid 1, aanhef en letter c, Successiewet. Bedrijfsopvolgingsregeling. Schenking van aandelen. Binnen bezitstermijn door (klein)dochtervennootschap gekochte aandelen.

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: