Hoge Raad 2 februari 2024 Hoge Raad 8 december 2023 Gerechtshof 's-Hertogenbosch 30 november 2023 Rechtbank Noord-Nederland 24 november 2023 Hoge Raad 17 november 2023 Bekijk alles
ECLI:NL:HR:2013:BY4107 Hoge Raad 3 mei 2013

ECLI:NL:HR:2013:BY4107

Datum: 03-05-2013

Onderwerp: Een overview

Rechtsgebiedenregister: Personen- en familierecht

Vindplaats: Extern

Verzoek om gezagsbeslissing minderjarige van niet met ouderlijk gezag belaste vader. Bevoegdheid Nederlandse rechter, art. 8 Verordening Brussel II-bis, waardering van feitelijke aard. Benoeming bijzondere curator, art. 1:250 BW, beoordelingsvrijheid rechter; benoeming heeft niet tot doel de belangenbescherming in het algemeen van minderjarige (HR 23 november 2012, LJN BY3968, NJ 2012/668). Gegronde vrees verwaarlozing belangen minderjarige, art. 1:253g lid 3 BW? Onvoldoende gemotiveerd passeren van essentiële stellingen.

Ga naar uitspraak