ECLI:NL:HR:2007:AZ8210

Datum: 30-03-2007

Uitspraak naam: ATR Leasing

Onderwerp: Kenbaar maken van bezwaren

Rechtsgebiedenregister: Ondernemingsrecht

Vindplaats: Extern

Enquêteverzoek. Eisen voor en in aanmerking te nemen belangen bij het bevelen van onder¬zoek als bedoeld in art. 2:345 BW. Strekking van art. 2:349 lid 1 BW in verband met ontvankelijkheid. Tegenverzoek en vrijheid van de Ondernemingskamer bij de bepaling van de omvang en periode van het onderzoek en bij het treffen van de daartoe noodzakelijke voorzieningen. Geen verrassingsbeslissing.

Ga naar uitspraak