Hoge Raad 30 maart 2018

ECLI:NL:HR:2018:470

Datum: 30-03-2018

Onderwerp(en): Hoge Raad 30 maart 2018 | TMF

Rechtsgebiedenregister: Ondernemingsrecht

Financieel recht. Onrechtmatige daad. Bestuurdersaansprakelijkheid (art. 6:162 BW). Vervolg op HR 17 december 2010, ECLI:NL:HR:2010:BO1979, NJ 2011/8. Invloed collegiale verantwoordelijkheid van bestuurders (art. 2:9 BW) op persoonlijk ernstig verwijt als bestuurder. Betekenis van schending van normen van financieel recht (art. 3 en 7 (oud) Wte 1995).

AvdR-TV (1)