Hoge Raad 31 januari 2020

ECLI:NL:HR:2020:144

Datum: 31-01-2020

Uitspraak naam: Deem

Onderwerp(en): Uitleg(sub)regels Hoge Raad

Rechtsgebiedenregister: Verbintenissenrecht

Verbintenissenrecht. Procesrecht. Betalingsverplichting. Overeenkomst. Uitleg. Onduidelijkheid schriftelijke overeenkomst voor rekening opsteller? Devolutieve werking hoger beroep. Ongerechtvaardigde verrijking? Onrechtmatige daad?

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: