Hoge Raad 5 april 2013

ECLI:NL:HR:2013:BY9084

Datum: 05-04-2013

Onderwerp(en): Onbeheerde nalatenschap en bank

Rechtsgebiedenregister: Erfrecht

Cassatie in belang der wet; niet-ontvankelijkheid; art. 78 lid 6 RO. Vordering verhuurder tot ontruiming na overlijden huurder; erfgenamen onbekend. Wijze van dagvaarden van onbekende erfgenamen. Niet-toepasselijkheid art. 53 en art. 54 lid 2 Rv. Mogelijkheid tot benoeming vereffenaar, art. 4:204 BW.