Hoge Raad 5 oktober 2018

ECLI:NL:HR:2018:1845

Datum: 05-10-2018

Uitspraak naam: Stichting Katholieke Scholengroep

Onderwerp(en): Overzicht uitspraken: Transitievergoeding < AOW-leeftijd?

Rechtsgebiedenregister: Sociaal-zekerheidsrecht, Arbeidsrecht

Wetsartikelen: Art. 7:673 BW, Art. 6:2 lid 2 BW, Art. 6:248 lid 2 BW, Art. 7:673 lid 1 BW, Art. 7:673a BW, Art. 7:673b BW, Art. 7:673c BW, Art. 7:673d BW, Art. 7:670 lid 1 onder aanhef en onder a BW

Arbeidsrecht. Transitievergoeding bij ontslag wegens ziekte kort voor het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd; art. 7:673 lid 1 BW. Vraag of volledige vergoeding naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is; art. 6:2 lid 2 BW en art. 6:248 lid 2 BW. Dwingende wetsbepaling, belangenafweging door de wetgever.

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: