Hoge Raad 6 december 2019

ECLI:NL:HR:2019

Datum: 06-12-2019

Onderwerp(en): Dwangsommen

Rechtsgebiedenregister: Verbintenissenrecht, Burgerlijk procesrecht

Onrechtmatige overheidsdaad. Vrijheid van vereniging (art. 11 EVRM). Beroepsvereniging van accountants verzet zich tegen de wettelijke verplichting om lid te zijn van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA). Reikwijdte van art. 11 EVRM; HR 20 december 2016, ECLI:NL:HR:2016:2910 (strafkamer). Niet beslissen over extra spreektijd bij pleidooi.

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: