Hoge Raad 6 februari 2019

ECLI:NL:HR:2019:1917

Datum: 06-12-2019

Onderwerp(en): Hoor en wederhoor, Tweeconclusieregel

Rechtsgebiedenregister: Burgerlijk procesrecht

Procesrecht. Faillissement. Hoor en wederhoor. Tweeconclusieregel.

Heeft de eiser, wanneer de curator niet verschijnt om de procedure over te nemen ten aanzien van de vorderingen die vallen onder art. 28 Fw, recht op ontslag van instantie? Is sprake van een ontoelaatbare verrassingsbeslissing indien het hof beslist op vorderingen ten aanzien waarvan het hof eerder had geconstateerd dat de procedure in zoverre op grond van art. 29 Fw is geschorst?

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: