Hoge Raad 6 november 2020

ECLI:NL:HR:2020:1748

Datum: 06-11-2020

Onderwerp(en): Gelijke behandeling

Rechtsgebiedenregister: Sociaal-zekerheidsrecht, Arbeidsrecht

Prejudiciële vraag (art. 392 Rv). Arbeidsrecht. Cao-bepalingen Voortgezet Onderwijs over samenloop vakantieverlof met zwangerschaps- en bevallingsverlof. Ongeoorloofd onderscheid tussen mannelijke en vrouwelijke werknemers? EU-richtlijnen over arbeidstijden (2003/88/EG), gelijke behandeling (2006/54/EG) en zwangerschap (92/85/EEG). Art. 7:646 lid 1 en 3 BW; art. 5 lid 1, onder e, Algemene wet gelijke behandeling; art. 3 Wet arbeid en zorg. HvJEU 18 maart 2004, ECLI:EU:C:2004:160 (Gómez).

AvdR-Podcasts (1)

Spreker(s)