Rechtbank Zeeland-West-Brabant 19 april 2024 Rechtbank Gelderland 17 april 2024 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 16 april 2024 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 11 april 2024 Rechtbank Limburg 10 april 2024 Bekijk alles
ECLI:NL:HR:2022:1836 Hoge Raad 9 december 2022

ECLI:NL:HR:2022:1836

Datum: 09-12-2022

Onderwerp: Belanghebbende, art. 4:203 lid 1 BW

Rechtsgebiedenregister: Erfrecht, Personen- en familierecht

Vindplaats: Avdr.nl


Art. 81 lid 1 RO. Erfrecht. Vereffening nalatenschap; belanghebbende in de zin van art. 4:203 lid 1 onder b BW? Procesrecht. Beoordeling geldigheid vaststellingsovereenkomst in procedure over benoeming vereffenaar, terwijl over geldigheid van vaststellingsovereenkomst ook bodemprocedure aanhangig is?

Ga naar uitspraak
Spreker(s)

prof. mr. Freek Schols

hoogleraar Radboud Universiteit privaatrecht, in het bijzonder notarieel recht