Hoge Raad 9 juli 2021

ECLI:NL:HR:2021:1101

Datum: 09-07-2021

Onderwerp(en): Overzicht uitspraken: Geldvordering

Rechtsgebiedenregister: Verbintenissenrecht

Verbintenissenrecht (art. 6:74 BW; art. 7:17 BW). Cessie van vorderingen uit mobiele telefooncontracten met ‘gratis’ toestel. Toerekenbare tekortkoming wegens levering van nietige c.q. vernietigbare vorderingen in het licht van prejudiciële beslissing van de Hoge Raad dat op het 'toestelgedeelte' de regels van koop op afbetaling en consumentenkrediet van toepassing zijn? Non-conformiteit?

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: