ECLI:NL:HR:2018:1885

Datum: 09-10-2018

Onderwerp: Bewijsrecht

Rechtsgebiedenregister: Huurrecht, Verbintenissenrecht, Burgerlijk procesrecht, Arbeidsrecht

Vindplaats: Extern

Economische zaak. Fraude met PGB-uitkeringen. Afwijzing bij appelschriftuur gedaan en ttz. in h.b. herhaald voorwaardelijk verzoek om ex-echtgenoot als getuige te horen, terwijl Hof verzoek in eerder stadium had toegewezen. Hof heeft voorwaardelijk verzoek tot het horen van A als getuige afgewezen op de grond dat A, aan wie als eerdere echtgenoot van verdachte een verschoningsrecht toekomt, twee maal als getuige is opgeroepen en niet is verschenen en dat dit niet verschijnen wordt opgevat als uiting van diens wil om gebruik te maken van het hem toekomende verschoningsrecht. ‘s Hofs afwijzing van het verzoek tot het horen van A is niet begrijpelijk. Uit de enkele omstandigheid dat A niet is verschenen na te zijn opgeroepen om bij de Rh-C te verschijnen, kan niet worden afgeleid dat hij gebruik wilde maken van een hem toekomend verschoningsrecht. Volgt vernietiging en terugwijzing. CAG: anders.

Ga naar uitspraak