ECLI:NL:GHSHE:2020:1343

Datum: 16-04-2020

Onderwerp: Afwikkelingsbewind

Overige onderwerpen: Een werkbaar afwikkelingsbewind?

Rechtsgebiedenregister: Erfrecht

Vindplaats: Extern

Erfrecht/executeurschap. Bekrachtiging in hoger beroep van ontslag executeur ex 4:149 lid 2 BW.Het hof acht in voldoende mate aannemelijk dat betrokkene in zijn functie van executeur c.a. wel de diverse “steken” heeft laten vallen terwijl hij volgens het testament steeds moest overleggen met de andere erfgenamen. Transparante informatieverstrekking is gewenst en noodzakelijk. Ernstige verstoring van de verhouding tussen de executeur en een tweetal erfgenamen. Voorts speelt ook de complexiteit van de nalatenschap een rol. De combinatie van èn de verstoorde verhoudingen tussen erfgenamen èn het gegeven van een bijzonder gecompliceerde nalatenschap, maakt dat de beslissing van de rechtbank om betrokkene te ontslaan als executeur c.a. in de nalatenschap wegens gewichtige reden als bedoeld in art. 4:149 lid 2 BW, dient te worden bekrachtigd.

Ga naar uitspraak