Parket bij de Hoge Raad 26 januari 2024 Parket bij de Hoge Raad 12 januari 2024 Hoge Raad 12 januari 2024 Rechtbank Rotterdam 28 december 2023 Hoge Raad 22 december 2023 Bekijk alles
ECLI:NL:HR:2011:BP6997 Hoge Raad 27 mei 2011

ECLI:NL:HR:2011:BP6997

Datum: 27-05-2011

Onderwerp: De tenzij-regel

Overige onderwerpen: Ontbinding op grond van tekortkomig, Vereisten voor ontbinding wegens tekortkoming, Wijze van ontbinding

Rechtsgebiedenregister: Verbintenissenrecht, Ondernemingsrecht, Transport- en handelsrecht, Financieel recht, Verzekeringsrecht, Burgerlijk procesrecht, Vastgoedrecht

Vindplaats: Avdr.nl


Huurrecht/Verbintenissenrecht. Buitengerechtelijke ontbinding huurovereenkomst nadat de gehuurde bedrijfsruimte door brand was verwoest. Aan ontbindingsverklaring kan in zijn algemeenheid niet de eis worden gesteld dat zij teneinde rechtsgevolg te kunnen hebben de gronden vermeldt waarop zij berust. Het is mogelijk voor de ontbinding in rechte andere gronden aan te dragen dan de in de verklaring genoemde. Op het moment van uitbrengen van de buitengerechtelijke ontbindingsverklaring was verzuim ingetreden, nu nakoming van de verplichting tot herstel “zonder vertraging” inmiddels blijvend onmogelijk was geworden (vgl. HR 20 januari 2006, NJ 2006/80).

Ga naar uitspraak
Spreker(s)

mr. dr. Hendrik Wammes

raadsheer Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden gastdocent burgerlijk recht Radboud Universiteit, lid geschillencommissie Kifid