Parket bij de Hoge Raad 16 juli 2021

ECLI:NL:PHR:2021:724

Datum: 16-07-2021

Onderwerp(en): Annotatie: Hoge Raad 19 januari 2022 | Airbnb

Rechtsgebiedenregister: Huurrecht

Prejudiciële vragen (art. 392 Rv). Is bij het boeken van accommodaties via een platform als dat van Airbnb sprake van bemiddeling (art. 7:425 BW)? Is het courtageverbod van art. 7:417 lid 4 BW, op grond waarvan de tussenpersoon in voorkomend geval geen recht heeft op loon jegens de huurder, van toepassing op kortetermijnverhuur van vakantieaccommodaties? Handelt Airbnb in strijd met Richtlijn 93/13/EEG betreffende oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten? Is sprake van een oneerlijke handelspraktijk (art. 6:193b BW)?

Spreker(s)

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: