Hoge Raad 26 april 2024 Hoge Raad 5 april 2024 Parket bij de Hoge Raad 5 april 2024 Hoge Raad 15 maart 2024 Hoge Raad 8 maart 2024 Bekijk alles
ECLI:NL:PHR:2023:118 Parket bij de Hoge Raad 27 januari 2023

ECLI:NL:PHR:2023:118

Datum: 27-01-2023

Rechtsgebiedenregister: Verbintenissenrecht

Vindplaats: LegalFlix


Internationaal Privaatrecht. Recht inzake cultuurgoederen. Krimschatten. Teruggave van zich in Nederland bevindende Krimschatten aan Staat Oekraïne of aan Krimmusea? Strijd met art. 1 Eerste Protocol EVRM? Oekraïense museumwetgeving en ministeriële ‘Order’ voorrangsregel in zin art. 10:7 BW?; maatstaf. Begrip ‘onrechtmatige uitvoer’ in zin UNESCO-verdrag 1970 (Trb. 1983, 66) en art. 6.3 Erfgoedwet. Onttrekking cassatieadvocaten; art. 6 EVRM.

Ga naar uitspraak
Spreker(s)

Wouter Kurpershoek

eigenaar Wouter Kurpershoek Media

mr. Martha Visser

advocaat Bergh Stoop @ Sanders